Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2020 roku

Ogłoszenie nr 616291-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2020 roku”

 

  1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

 

Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy (PDF) ,   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (docx)

Załacznik nr 2 do SIWZ (PDF) ,    Załącznik nr 2 (docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 3 (docx)

Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 4 (docx)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy (PDF)Załącznik nr 5 – projekt umowy (docx)

 

**********************************************************************

 

15.11.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

 

*********************************

10.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty