Dostawa leków,materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2020 roku

 

Ogłoszenie nr 624106-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Dostawa leków,materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2020 roku”

 

1.Ogłoszenie nr 624106-N-2019 z dnia 2019-11-18

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

            a. Załącznik nr A do SIWZ

            b. Załącznik nr B do SIWZ

3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

            a. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

            b. Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

4. Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Załącznik nr 5 do SIWZ

*********************************************************

 

Zapytania Wykonawców:

 

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytanie 3

Odpowiedź na zapytanie 4

 

****************

2.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

****************

19.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty