Dostawy 2020

 

Ogłoszenie z dnia 07.08.2020r. , numer sprawy: OLR/PZ/743/2020

******************************************************************************************************************

 

Dostawa artykułów żywnościowych  do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2021 roku

 

*******************************************************************************************************************

Dostawa leków,materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2021 roku