Druki do pobrania

Załączniki do procedury przyjęcia:

 1. Wniosek o wydanie skierowania
 2. Skierowanie
 3. Wywiad pielęgniarski
 4. Zgoda na leczenie
 5. Wykaz rzeczy
 6. Wniosek do Sądu

Załączniki do procedury ustalania odpłatności:

 1. Oświadczenie o dochodach rodziny
 2. 1a- Oświadczenie o ponoszeniu kosztu max 200%
 3. Zobowiązanie do ponoszenia odpłatności – rodzice
 4. Umowa -przedstawiciel     załącznik : wyliczenie odpłatności
 5. Wskazanie powiatu
 6. Wskazanie płatnika przez powiat
 7. Umowa Powiat