Pion Medyczny

  1. Kierownik Podmiotu Leczniczego – lek. med. Aleksandra Rusin-Glazer
  2. Kierownik Oddziałów Rehabilitacji i Rehabilitacji Pulmonologicznej – lek. med. Anna Kuśmierczyk-Pielok
  3. Kierownik Działu Rehabilitacji – mgr Mariusz Stachowiak
  4. Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego – mgr Izabela Woźniczko