PRACA

 

PRACA DLA PIELĘGNIAREK
 
Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec’’ sp. z o.o. poszukuje

pielęgniarki /pielęgniarzy do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach  i w Kamieńcu (położony  niedaleko Pyskowic i 15 km od Gliwic)
–  w dziedzinie opieka stacjonarna długoterminowa psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. 

Jeśli jest Pan/i zainteresowany/a pracą  proszę o kontakt nr tel. 692-445-784 (w razie kłopotów z połączeniem proszę przesłać sms-a)
lub kontakt na adres: sekretariat@olr-kamieniec.pl