Dostawa leków, materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2018 roku”

 

ogłoszenie nr 628088-N-2017 z dnia 05.12.2017r.

-treść ogłoszenia – pdf

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr A do SIWZ
 3. Załącznik nr B do SIWZ 
 4. Formularz ofertyzałącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami Nr 1-2   -> wersje edytowalne zip
 5. Załacznik nr 2 do SIWZ  -> wersja docx
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ  -> wersja docx
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ  -> wersja docx
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy  -> wersja docx

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

 1. Informacja
 2. Zapytania wykonawców
 3.  Odpowiedź na zapytanie

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty