„Dostawa leków, materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2019 roku”

“Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2019 roku”

“Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2018 roku”

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku”

„Dostawa leków, materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2018 roku”

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przeprowadzenie przewiduje Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku