data: 14.11.2017r.
Przetarg nieograniczony: ogłoszenie nr 615611-N-2017 z dnia 14.11.2017r.

 

“Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2018 roku”

 

Prosimy w miarę możliwości o komputerowe wypełnianie składanych dokumentów
poniżej dokumenty do pobrania w formatach pdf i docx

 

dokumenty:


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty