„Dostawa leków, materiałów jednorazowego użytku oraz środków opatrunkowych

do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego

„Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2019 roku”

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 653353-N-2018 z dnia 26.11.2018

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1. Załącznik nr A do SIWZ doc
  2. Załącznik nr B do SIWZ doc
 2. Formularz Ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ doc
  1. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego doc
  2. Załącznik nr 2 do formularza ofertowego doc
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ doc
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ doc
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ doc
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy)

Zapytania Wykonawców

 

Zapytania Wykonawców


Informacja z otwarcia ofert


Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty