ZS/1/2020

Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.

Załączniki:
********************************************************************

20.10.2020

Informacja z otwarcia ofert:

informacja otwarcie ofert-sig

 

********************************************************************

4.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty