W Zakładzie Psychiatrii Dziecięcej realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży będącej w wieku szkolnym (w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum) z następującymi rozpoznaniami:

  • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
  • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F-39),
  • upośledzenie umysłowe (F70-F79),
  • całościowe zaburzenia rozwojowe (F84),

które mają ukończony proces diagnozowania lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w dotychczasowym środowisku

Świadczenia udzielane są w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:

a) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach – 35 łóżek rejestrowych (zakontraktowane 32 łóżka)

b) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Kamieńcu – 30 łóżek rejestrowych (zakontraktowanych 28 łóżek)

Zakład pracuje w trybie całodobowym

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży – p. Izabela Woźniczko.

Procedury przyjęcia i odpłatności

Druki do pobrania

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

Poniżej informacje dotyczące godzin pobytu Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w obu naszych placówkach.

Pliki w formacie PDF do pobrania:
Kamieniec
Zbrosławice

Harmonogramy dnia