W Zakładzie Psychiatrii Dziecięcej realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży będącej w wieku szkolnym (w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum) z następującymi rozpoznaniami:

 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
 • zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F-39),
 • upośledzenie umysłowe (F70-F79),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (F84),

które mają ukończony proces diagnozowania lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w dotychczasowym środowisku

Świadczenia udzielane są w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych:

a) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach – 35 łóżek rejestrowych (zakontraktowane 32 łóżka)

b) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Kamieńcu – 30 łóżek rejestrowych (zakontraktowanych 28 łóżek)

Zakład pracuje w trybie całodobowym

p.o. Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży – p. Anna Stanek.

Procedury przyjęcia i odpłatności

Procedura przyjęcia do ZPOP
PUO – Procedura ustalania odpłatności

Druki do pobrania

Załączniki do procedury przyjęcia:

 1. Wniosek o wydanie skierowania
 2. Skierowanie
 3. Wywiad pielęgniarski
 4. Zgoda na leczenie
 5. Wykaz rzeczy
 6. Wniosek do Sądu

Załączniki do procedury ustalania odpłatności:

 1. Oświadczenie o dochodach rodziny
 2. 1a- Oświadczenie o ponoszeniu kosztu max 200%
 3. Zobowiązanie do ponoszenia odpłatności – rodzice
 4. Umowa -przedstawiciel     załącznik : wyliczenie odpłatności
 5. Wskazanie powiatu
 6. Wskazanie płatnika przez powiat
 7. Umowa Powiat

 

Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego

Pani Adriana Hajdarowicz – telefon: 698-627-638

Poniżej informacje dotyczące godzin pobytu Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w obu naszych placówkach.

Pliki w formacie PDF do pobrania:
Kamieniec
Zbrosławice

Harmonogramy dnia

Do pobrania informacje dotyczące harmonogramów dnia:

ZPOP Kamieniec od 01.09.2019
ZPOP Zbrosławice od 01.09.2019
ZPOP Kamieniec od 13.01.2020
ZPOP Zbrosławice od 13.01.2020
ZPOP Zbrosławice od 16.03.2020
ZPOP Kamieniec od 16.03.2020
ZPOP Kamieniec i Zbrosławice od 20.03.2020