W Zakładzie Ambulatoryjnym udzielane są świadczenia specjalistyczne oraz konsultacje pacjentom po leczeniu szpitalnym, a także osobom kierowanym z innych podmiotów leczniczych.

Ponadto udzielane są ambulatoryjne świadczenia fizjoterapeutyczne dla pacjentów poradni oraz świadczone usługi na zewnątrz w ramach podpisanych umów z NFZ, a także odpłatnie na podstawie skierowań lekarskich, w następujących komórkach organizacyjnych:

  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
  • Pracownie Fizjoterapii Ambulatoryjnej
Kierownik Zakładu Ambulatoryjnego – p. Wojciech Chmielnicki.

Godziny pracy

1. Poradnia Rehabilitacyjna
poniedziałek 13:00-20:00
wtorek 15:00-20:00
środa 13:00-18:00
czwartek 13:00-18:00
piątek – nieczynna

2. Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej
poniedziałek 13:00-20:35
wtorek 13:00-20:35
środa 13:00-20:35
czwartek 13:00-20:35
piątek 13:00-20:35

Skip to content