Oddział rehabilitacyjny dla dzieci i oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kamieńcu, mieszczący się w XVII-wiecznym pałacu usytuowanym na wzniesieniu ze skały wapiennej otoczonym parkiem z unikalnym drzewostanem, położony 12 km od Tarnowskich Gór oraz 8 km od Pyskowic , jest wspaniałym miejscem dla realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dla dzieci.

Oddział mieści się w pałacu oraz w nowym pawilonie Ośrodka tzw. „Mysiej Wieży” połączonej przejściem podziemnym z budynkiem głównym. Obiekt zrealizowany wg obowiązujących standardów i przepisów pozbawiony jest barier architektonicznych oraz został przystosowany w całości do funkcji rehabilitacyjno – łóżkowej.

Pałac w Kamieńcu – pałac we wsi sołeckiej Kamieniec, położonej w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice. Usytuowany jest na tarasowym wzniesieniu po prawej stronie rzeki Dramy

Źródła historyczne podają, iż zamek w tym miejscu istniał już od przełomu wieku XV i XVI jako siedzibą właścicieli osady – rodziny Kokorz. Później zamek i pałac był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnia przebudowa obiektu miała miejsce w 1910r.

Właścicielami pałacu byli: von Kokorz (od 1448 r.), von Wrbsky (od 1675 r.), von Lőwencron (od 1720 r.), von Verdugo (od 1728 r.), von Sobeck (od 1754 r.), von Reder (od 1763 r.), von Strachwitz (od 1767, bądź 1770 r.) oraz zu Stolberg-Stolberg (od 1909 do 1945 r.).

W drugiej połowie XIX wieku wokół pałacu stworzono park krajobrazowy z istniejącym do dziś starodrzewem (miłorzęby, dęby kaukaskie oraz egzemplarzem tulipanowca).

Po drugiej wojnie światowej obiekt został znacjonalizowany, z przeznaczeniem na obiekty służące dzieciom – najpierw jako dom dziecka potem jako prewentorium oraz sanatorium, obecnie funkcjonuje tu ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny.

Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków.

Dla zainteresowanych szerszą informacją:

tttps://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Kamie%C5%84cu_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)

Skip to content