Szanowny Pacjencie:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane w naszym gabinecie na zasadach opisanych w art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art.9 ust.2 lit. h cytowanego powyżej aktu prawnego.

Administratorem udostępnionych przez Państwo danych jest  Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w (42-674) Kamieńcu przy ulicy Polna 2.

Jeżeli uznacie Państwo, iż nasze działania naruszają zasady ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem poprzez e-mail sekretariat@olr-kamieniec.pl lub telefonując pod numer +48 32 2337877 lub  składając pismo na adres siedziby podmiotu. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Działalność lecznicza związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażacie Państwo także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potrzebnych do realizacji tego świadczenia.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres oraz (w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody) dane opiekuna ustawowego.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej; składając odrębny wniosek możecie upoważnić (aż do odwołania) inną osobę zarówno do dowiadywania się o stanie Państwa zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Egzemplarze stosownych wniosków są dostępne na stronie Ośrodka w.w.wolr-kamieniec.pl oraz w godz. od 8 – 16 u pielęgniarki koordynującej oddziału/ zakładu w Kamieńcu i Zbrosławicach a od 16 -18 w Rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej na parterze pałacu w Kamieńcu.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz gabinet do wykorzystania tych środków komunikacji w celu potwierdzenia rezerwacji, przypomnienia/odwołania terminu wizyty czy wskazania sposobu przygotowania do wykonania świadczenia; taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

W każdej chwili możecie Państwo poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. Mając na uwadze fakt, iż (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

„Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy izby przyjęć, rejestracji lub pracownicy sekretariatu.

Poniżej tekst do pobrania w pliku PDF:

Polityka prywatności (PDF)

Skip to content