Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” sp. z o.o.

zatrudni psychoterapeutę ( na umowę o pracę, lub umowę cywilno- prawną) w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania:

Osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub będąca specjalistą w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

lub osoba posiadająca decyzję Ministra właściwego ds. zdrowia o uznaniu dorobku naukowego  lub zawodowego za

równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalistycznego w tej dziedzinie, zgodnie z Art 28 ust.1 ustawy z dnia

24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: sekretariat@olr-kamieniec.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 692 445 784.

 

 

Skip to content