Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec’’ sp. z o.o. poszukuje pielęgniarki/pielęgniarzy do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach i w Kamieńcu (położony niedaleko Pyskowic i 15 km od Gliwic) –  w dziedzinie opieka stacjonarna długoterminowa psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Jeśli jest Pan/i zainteresowany/a pracą  proszę o kontakt nr tel. 692-445-784 (w razie kłopotów z połączeniem proszę przesłać sms-a) lub kontakt na adres: sekretariat@olr-kamieniec.pl