data: 14.11.2017r.

Przetarg nieograniczony:
ogłoszenie nr 615611-N-2017 z dnia 14.11.2017r.

“Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2018 roku”

Prosimy w miarę możliwości o komputerowe wypełnianie składanych dokumentów. Poniżej dokumenty do pobrania w formatach pdf i docx.

Dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy -> wersja docx

4. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy PZP -> wersja doc

5. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP -> wersja doc

6. załącznik nr 4 Informacja o podwykonawcach -> wersja doc

7. załącznik nr 5 umowa


Informacja z otwarcia ofert 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Skip to content