Ogłoszenie nr 609707-N-2020 z dnia 2020-11-12

1.Ogłoszenienr 609707-N-2020

2.SIWZ

     a.Załącznik A do SIWZ

     b.Załącznik B do SIWZ

3. Załącznik nr 1 do SIWZ

    a. Załacznik Nr 1 do formularza oferty

    b.Załącznik Nr 2 do formularza oferty

4 Załącznik nr 2 do SIWZ

5.Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Załącznik nr 4 do SIWZ

7. Zalacznik nr 5 do SIWZ

8. Załącznik nr 6 do SIWZ

***************************************************************

Zapytania wykonawców:

Odpowiedź na zapytanie

***************************************************************

25.11.2020

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert Leki 2021(PDF)

***************************************************************

4.12.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  (PDF)

Skip to content