data: 05.12.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkurencyjnym tj. przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny oraz w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( U. z  2017 r. poz. 1579).

nazwa zamówienia:

„Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w 2018 roku”

Prosimy w miarę możliwości o komputerowe wypełnianie składanych dokumentów

poniżej dokumenty do pobrania w formatach pdf i docx

  1. Treść ogłoszenia
  2. SIWZ
  3. Formularz ofertowy  ->  wersja docx
  4. Załączniki nr 2 i 3       -> wersja doc
  5. Załącznik nr 4             -> wersja docx
  6. Załącznik nr 5 wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content