12.11.2021r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych , w zakresie specjalistycznych usług lekarskich  na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2 w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Dokumenty:

formularz oferty lekarze(doc)

formularz oferty lekarze

OGŁOSZENIE o kon. usługi lek.

OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE(doc)

OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

Regulamin_usługi lekarskie

Szczegołowe warunki kon.ofert

wzór umowy lekarze poradnie

wzór umowy lekarze

Wzór umowy zakażenia szpitalne

Skip to content