12.11.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych , w zakresie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2 w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Dokumenty:

formularz oferty pielęgniarki (doc)

formularz oferty pielęgniarki

OGŁOSZENIE o kon. swiadczeń 12.11.2021-pielęgn

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie (doc)

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie

Regulamin_usługi pielęgniarskie

SWKO

wzór umowy usługi pielęgniarskie

***********************************************************************

 

 

22.09.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2 w okresie od 1 października 2021r. do 30 września 2022r.

Dokumenty:

formularz oferty pielęgniarki(docx)

formularz oferty pielęgniarki

OGŁOSZENIE o kon. swiadczeń 23.09.2021-pielęgn

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie(doc)

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie

Regulamin_usługi pielęgniarskie 23.09.2021

SWKO 2021 (23.09.2021)-pielęgn

Wzór umowy

 

 

***********************************************************************

6.08.2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo –
Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu, przy ul. Polnej 2,
w okresie od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Dokumenty:

formularz oferty pielęgniarki(doc)

formularz oferty pielęgniarki

OGŁOSZENIE o kon. swiadczeń 06.08.2021-pielęgn

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie(doc)

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie

Regulamin_usługi pielęgniarskie 05.08.2020r

SWKO 2021 (06.08.2021)-pielęgn.

wzór umowy usługi pielęgniarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.06.2021

Zmiana w ogłoszeniu

zmiana ogłoszenia nr11 2021

 

*********************************************

25.05.2021

 

 

 

 

*************************************************

25.02.2021

Konkurs ofert na usługi pielęgniarskie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

dokumenty:

formularz oferty pielęgniarki konk 4

formularz oferty pielęgniarki konk 4(doc)

OGŁOSZENIE o kon. swiadczeń 25.02.2021-pielęgn

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie konk 4(doc)

Oswiadczenie przyjmującego zamówienie konk 4

Regulamin_usługi pielęgniarskie 24.02.2020r

SWKO 2021 (4)-pielęgn

wzór umowy usługi pielęgniarskie_

Skip to content