4.02.2021

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo –
Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieńcu, przy ul. Polnej 2,
w okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

formularz oferty lekarze

formularz oferty lekarze

OGŁOSZENIE o kon. swiadczeń 04.02.2021-lekarze.doc

OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

Regulamin_usługi lekarskich 29.01.2021r

Szczegołowe warunki-usł.lekarskie 29.01.2021r

wzór umowy lekarze 04.02.2021r

***************************

16.02.2021

Unieważnienie konkursu

uniwaznienie konkursu lekarz

Skip to content