25.04.2022r.

“Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych , w zakresie usług opiekuna medycznego   na rzecz pacjentów Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. z siedzibą w 42-674 Kamieniec, ul. Polna 2 w okresie od 15 maja 2022r. do 31 grudnia 2022r.”

formularz oferty opiekun medyczny(docx)

formularz oferty opiekun medyczny

OGŁOSZENIE o konkursie swiadczeń opiekuna med.doc

Oświadczenie(docx)

Oświadczenie

Regulamin usług opiekuna medycznego

SWKO -opiekuna med.doc

wzór umowy usługi opiekuna medycznego.doc

Skip to content