5.06.2024

 

Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8, na działce nr 1154/126, 3451/125, oraz częściach działek nr 1738/126, 1155/126, obr. 0020
Nr postępowania:   TP/RB/1/2024

Termin składania ofert do dnia 21.06.2024 r. do godz. 10:00

Link do portalu eZamówień:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e101af5b-2295-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Skip to content