17.07.2019

Przetarg nieograniczony : Przebudowa i remont pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działce o numerze ewidencyjnym 15. Sprawa Nr PN/RB/2/2019

1.BIP-ogłoszenie nr 575041-N-2019

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przebudowa i remont pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działce o numerze ewidencyjnym 15

Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej:

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 1A SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

Załącznik nr 7 SIWZ

Załącznik nr 9 SIWZ

3.SST_PAŁAC KAMIENIEC

4.Karta rozliczeniowa 04.2019

5.Karta rozliczeniowa 04.2019 (spakowany EXCEL w zip)

6.SPIS TREŚCI _PAŁAC KAMIENIEC

7.OPIS TECHNICZNY _PAŁAC KAMIENIEC

8.CZĘŚĆ RYSUNKOWA _PAŁAC KAMIENIEC__REV.1

9.REWIZJA DO RYSUNKU A1

10.Pozwolenie na budowę

PYTANIA OD WYKONAWCÓW

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

2.08.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poniżej szczegółowa informacja z otwarcia ofert na Przetarg nieograniczony : Przebudowa i remont pałacu w Kamieńcu przy ul. Polnej 2, na działce o numerze ewidencyjnym 15. Sprawa Nr PN/RB/2/2019

Informacja z otwarcia ofert

19.08.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Skip to content