8.05.2024

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodzeniem dla pomieszczeń I piętra w budynku Mysiej Wieży w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. Budynek zlokalizowany na działce nr 3/4 – obręb Kamieniec, ul. Polna 2

Sygn. TP/RB/3/2024

Strona internetowa  prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f43e8f5b-0ba3-11ef-9b7e-467806a93518

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-f43e8f5b-0ba3-11ef-9b7e-467806a93518

Skip to content