Świadczenie usługi w postaci stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

SIWZ ochrona

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 -Umowa wzór

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 -Umowa powierzenia

SIWZ wraz z załącznikami

********************************************************************

20.10.2020

Informacja z otwarcia ofert:

informacja otwarcie ofert-sig

********************************************************************

4.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyinformacja wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content