Ogłoszenie nr 605849-N-2020 z dn. 2020-11-03:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

zalacznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 6 do SIWZ – Umowa – projekt

*********************************************

Informacja z otwarcia ofert   17.11.2020

informacja z otwarcia ofert (PDF)

**********************************************

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  1.12.2020Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content