Ogłoszenie z dnia 07.08.2020r. , numer sprawy: OLR/PZ/743/2020

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny :Pałac Kamieniec” sp. z o.o., informuje, że udzielił zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem paneli ochronnych ARFEN do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach” następującemu Wykonawcy:

Firma Usługowo-Handlowa „B.I.T.” Jerzy Brzoska
ul. Babiogórska 3
44-282 Czernica

z którym została zawarta umowa na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Skip to content