21.05.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

zawiadomienie o wyborze_Boisko

 

******************************************

29.04.2021

Informacja z otwarcia ofert:

informacja z otwarcia TP 1.xls

 

******************************************

 

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 406761,00 zł

 

******************************************

26.04.2021

Wyjaśnienie (modyfikacja nr 2)

wyjaśnienie 2 TP 1

 

******************************************

22.04.2021

Ogłoszenie o zmianie:

BZP ogł o zmianie ogł TP 1

 

Wyjaśnienie (modyfikacja nr 1) + załącznik:

wyj mod 1 TP 1

z1 form of TP 1 po modyfik

 

****************************************

9.04.2021

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach

 

identyfikator na miniPortalu: 

45923fc4-2f60-4f94-b234-15b804b5c001

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

BZP ogłoszenie o zamówieniu TP 1

SWZ

Skip to content