28.02.2024

Remont, przebudowa i rozbudowa budynku  w ramach obecnie funkcjonującego Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Zbrosławicach przy ul. Polnej 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku, zniesienie barier architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa, bezpieczeństwa sanitarnego, poprawa funkcjonalności, zwiększenie zakresu diagnostyki i oferty leczniczo terapeutycznej” w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024”.

Sygn. TP/RB/1/2024  

Id postępowania:  ocds-148610-054fe3db-d56c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Link do postępowania na portalu e-Zamówienia:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-054fe3db-d56c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Skip to content