11.12.2020

Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnętrznej wokół budynku Pałacu Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 765514-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.12.2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy.docx (nieaktualny)

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy.pdf (nieaktualny)

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy po zmianie (22.12.2020)

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy po zmianie (22.12.2020)

Załącznik nr-2-do-SIWZ-WSTĘPNE_Oświadczenie_Wykonawcy_Warunki _Udziału.docx

Załącznik nr-2-do-SIWZ-WSTĘPNE_Oświadczenie_Wykonawcy_Warunki _Udziału.pdf

Załącznik nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie_Wykonawcy_ dot. wykluczenia.pdf

Załącznik nr-3-do-SIWZ-Oświadczenie_Wykonawcy_ dot. wykluczenia.docx

załącznik nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie_Gr_kapitałowa.docx

załącznik nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie_Gr_kapitałowa.pdf

załącznik nr-5-do-SIWZ-wzór_umowy_zał.pdf (nieaktualny)

załącznik nr-5-do-SIWZ-wzór_umowy po zmianie (22.12.2020)

Załącznik nr-6-do-SIWZ-Wykaz_wykonanych_robót.docx

Załącznik nr-6-do-SIWZ-Wykaz_wykonanych_robót.pdf

Załącznik nr-7-do-SIWZ-Wykaz_osób _skierowanych_do wyk_zamówienia.docx (nieaktualny)

Załącznik nr-7-do-SIWZ-Wykaz_osób _skierowanych_do wyk_zamówienia.pdf (nieaktualny)

Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz_osob-_skierowanych_do-wyk_zamowienia aktualny (po zmianie 29.12.2020)

Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz_osob-_skierowanych_do-wyk_zamowienia aktualny (po zmianie 29.12.2020)

Zalacznik-nr-8-do-siwz-Dokumentacja projektowa i STWiORB.zip

Załącznik nr-9-do-SIWZ-Oświadczenie_dot._ podatków_lokalnych.docx

Załącznik nr-9-do-SIWZ-Oświadczenie_dot._ podatków_lokalnych.pdf

********************************************************************************

Pytania od wykonawców

14.12.2020

Odpowiedź na zapytanie 1

17.12.2020

Odpowiedź na zapytanie 2

18.12.2020

Odpowiedź na zapytanie 3

Dokumentacja fotograficzna

********************************************************************************

17.12.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana SIWZ

*****************************************************************************

22.12.2020

Zmiana  SIWZ

SIWZ_zmiana2_poprawiona

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy po zmianie (22.12.2020)

załącznik nr-1-do-SIWZ-Formularz_ofertowy po zmianie (22.12.2020)

załącznik nr-5-do-SIWZ-wzór_umowy po zmianie (22.12.2020)

*****************************************************************************

29.12.2020

Zmiana  SIWZ i odpowiedzi na pytania

odpowiedz na pytania z 29 12 2020

Zalacznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz_osob-_skierowanych_do-wyk_zamowienia aktualny (po zmianie 29.12.2020)

*****************************************************************************

12.01.2021

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert PNRB12020

*****************************************************************************

12.02.2021

Informacja o wyborze oferty

wybór najkorzystniejszej oferty

Skip to content